Adaptivní řízení dopravy

Doprava

Řízení světelných křižovatek na základě detekce aktuálního provozu s cílem maximálně využít kapacitu silniční sítě.

Více informací
Adaptivní řízení dopravy
Řízení světelných křižovatek na základě detekce aktuálního provozu s cílem maximálně využít kapacitu silniční sítě.

Současné technologie řízení světelných křižovat umožňují reagovat na vzniklé dopravní situace a v reálném čase přizpůsobit provoz tak, aby byl umožněn co možná nejrychlejší a nejefektivnější průjezd městem. Zároveň tyto systémy podporují například preferenci vozidel MHD tím, že jim umožní přednostní průjezd křižovatkou bez zbytečného zdržení anebo naopak řidičům těchto vozidel předají informaci, kdy mají vyjet ze zastávky, aby následnou křižovatku plynule projeli.

 

Moderní světelná křižovatka dneška neznamená jen přepínání červené, žluté a zelené. Je to komplex technologií a programů, které stav dopravy detekují, vyhodnocují a na základě aktuálních i historických dat optimalizují městský provoz. Navíc zahrnují řadu dalších funkcí pro zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, a to s ohledem na všechny jeho účastníky - posádky aut, cyklisty a chodce. Mohou například spolupracovat se systémy detekce jízdy na červenou nebo optimalizovat tzv. zelenou vlnu na rychlost 50 km/h.

 

Důležitou součástí je komunikace se systémy a vozidly integrovaného záchranného systému. Sanitka může prostřednictvím modemu komunikovat přímo s křižovatkou, zastavit kolizní (např. boční) směry a zajistit si volný a hlavně rychlý průjezd městem. Dispečink hasičů může nastavit zelenou trasu tak, aby byl umožněn co nejrychlejších průjezd požárních vozů z garáží na místo požáru. Vše může být řízeno automaticky přímo na křižovatce anebo z centrálního dispečinku, odkud je možné dopravu on-line monitorovat a v naléhavých případech ji řídit vzdáleně.

 

Výhody systému dynamického a adaptivního řízení dopravy:

  • optimalizace řízení dopravy na základě jejího aktuálního stavu
  • adaptibilita systému na základě historických dat
  • zrychlení průjezdů městem a v ideálním případě i redukce počtů zastavení na červenou
  • preference vozidel MHD a záchranných složek
  • detekce cyklistů i chodců
  • zvýšení bezpečnosti v ulicích města
  • centralizovaný a decentralizovaný způsob řízení
  • komplexní monitoring a ovládání prostřednictvím dopravně řídící centrály
  • aktuální informovanost o stavu dopravy včetně nabídka alternativních tras

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás