Adresné vážení komunálního odpadu

Odpadové hospodářství

Řešení je založeno na vybavení vozů pro svoz SKO vážícím systémem a označení odpadních nádob. Na odpadní nádoby pro jednotlivé komodity sběru jsou umístěny identifikační kódy  - neaktivní plastové čipy. Díky čipu lze získat informace o komoditě a váze odpadu, dále identifikovat pořadové číslo čipu a tím i poplatníka. Data o sběru jsou ukládána do databáze a shromážděná data pak poskytnou informace o množství a obsahu jednotlivých nádob. Potřebný SW je nedílnou součástí dodávky.

Více informací
Adresné vážení komunálního odpadu
Pomocí systému vážení odpadu jsou občané více motivováni odpad třídit.

Hlavní výhody pro občana:

 • Zpoplatnění dle skutečného množství produkovaného odpadu.
   

Hlavní výhody pro obec:

 • Snížení nákladů na likvidaci odpadů
 • Podrobný přehled o výsypech nádob a chování občanů umožňující optimalizaci frekvencí svozu a umístění nádob
 • Automatická inventura po každém svozu
 • Obci fakturováno dle skutečných výsypů
 • Rychlá návratnost investice
 • Získání dat, která jsou použitelná pro výkonové zpoplatnění a motivační systémy
   

Zkušenosti z realizace:

TS Bruntál - za posledních pět let se podařilo plošně zvýšit separaci odpadu ve svozové oblasti o 50%, dále pak došlo ke snížení nákladů na likvidaci 1 tuny odpadů o cca 10%

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás