Automatické sčítače cyklistů a pěších

Doprava

Systém automatického sčítání změří intenzity cyklistů a pěších na cyklostezkách, v jízdních pruzích, na veřejných prostranstvích a v pěších zónách.

Více informací
Automatické sčítače cyklistů a pěších
Efektivně řídit rozvoj udržitelné dopravy znamená ji v prvé řadě systematicky měřit.

Systém automatického sčítání dokáže s vysokou přesností změřit intenzity cyklistů a pěších na cyklostezkách, v jízdních pruzích, na veřejných prostranstvích a v pěších zónách. Poskytuje tak nezbytná data pro efektivní plánování, rozvoj a zvyšování bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy ve městech.

Díky flexibilitě použité technologie lze sčítat cyklisty na cyklostezkách, cyklopruzích i na komunikacích s provozem automobilů. V případě pěších se sčítače uplatňují na chodnících, v pěších zónách i ve veřejných budovách. V důsledku napájení pomocí baterií s životností až 10 let lze sčítače snadno přemisťovat, což umožňuje vytvořit systém lokalit s trvalým a dočasným umístěním sčítačů. Každému městu jsme tak schopni vytvořit monitorovací systém přímo na míru.

Automatické sčítače je možné doplnit o:

 • GSM modem pro dálkový přenos dat.
 • On-line software pro profesionální vyhodnocení dat.
 • Ukazatel Totem pro zobrazení počtu naměřených cyklistů a pěších v reálném čase.

Využití dat ze sčítání cyklistů a pěších v Chytrých městech:

Plánování a řízení dopravy

 • Vyhodnocení vývoje a trendů pro zpracovávání městských plánů mobility.
 • Efektivní rozhodování o rozdělení prostředků a vyhodnocování investic města do dopravní infrastruktury.
 • Porozumění zvyklostem a chování cyklistů a pěších v závislosti na čase, počasí, dopravních omezeních a řízení dopravy.

Zvyšování bezpečnosti

 • Vytipování nebezpečných přechodů a úseků stezek s nedostačující kapacitou.
 • Snižování rizika kolize světelným upozorněním při průjezdu cyklisty.
 • Zjištění dopravních rizik, jímž jsou vystaveni cyklisté a chodci ve městě.

Prezentace výsledků

 • Poskytování přesných dat poskytovatelům dotací, politikům a médiím.
 • Prokázání pozitivního dopadu městských investic veřejnosti a vyhodnocení efektivnosti kampaní.
 • Okamžité zobrazení počtu cyklistů na hlavních městských stezkách na zařízení Eco-Totem, což pozitivně působí na motivaci ke každodennímu dojíždění do práce/školy.
 • Prezentace návštěvnosti zájmových míst na internetových stránkách.

Příklady realizace

 • Pardubice – systematické měření intenzit cyklistické dopravy ve městě, vč. ukazatele počtu cyklistů ve vybrané lokalitě v reálném čase.
 • Jihlava – analýza využívání městských cyklostezek cyklisty a pěšími.
 • Sdružení obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň – dlouhodobé zjišťování počtu uživatelů cyklostezky pro účely turistiky a dopravy.

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás