Bike Sharing Systém

Doprava

Jako základní model fungování bike sharingu si lze představit občana, který se potřebuje dopravit na krátkou vzdálenost – vyzvedne si ve stanici kolo a dojede na potřebné místo, kde jej do jiné stanice opět vrátí. Nejde tedy o klasickou dlouhodobou půjčovnu kol, ale přednostně o jejich krátkodobé využívání.

Více informací
Bike Sharing Systém
Počet lidí využívajících kolo jako dopravní prostředek neustále roste.

Toto je jeden z elementárních modelů bike sharingu, nicméně každý systém může být nastaven zcela jinak a lze přizpůsobit potřebám občanů i turistů. Neustále se zhoršující podmínky pro jízdu autem po centrech většiny velkých měst přirozeně navyšují počet lidí využívajících kolo jako dopravní prostředek. Stanice kol jsou navíc zajímavým městským elementem a oblíbenou reklamní plochou.

 

Výhody řešení

  • kolo jako dopravní prostředek nahrazující auto
  • snižování znečistění životního prostředí
  • flexibilita umístění
  • reklamní plocha
  • zlepšování fyzické a duševní kondice občanů

Příklady realizace

Praha, Brno, Plzeň, Vídeň, Amsterdam, Bordeaux

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás