Bioplynová stanice

Odpadové hospodářství

Nedávné změny v české odpadové legislativě (především novela zákona o odpadech, dle které bude od roku 2024 zcela zakázáno skládkování SKO) nutně vyvolají v nejbližších letech masivní investice do systémů na zpracování odpadů jako jsou např. třídírny, bioplynové stanice, spalovny nebo kompostárny. Vznikající evropský rámec tento trend ještě umocní.

Více informací
Bioplynová stanice
Stanice jsou významné potenciální zdroje obnovitelné energie.

Bioplynová stanice slouží k využívání biologicky rozložitelných odpadů neboli bioodpadů (zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, tráva, plevel ze zahrad) svezených z obcí, které bioodpady odděleně třídí, vedlejších živočišných produktů (odpady z jídelen a restaurací) a dalších surovin (prošlé potraviny ze supermarketů, použité fritovací oleje apod.).

Ze vstupních organických látek vzniká v zařízení formou mokré anaerobní fermentace bioplyn a digestát. Bioplyn je dále spalován v kogenerační jednotce a využíván k výrobě elektrické a tepelné energie. Digestát je dále možné používat jako hnojivo na zemědělské pozemky.

Výhody řešení

Komunální bioplynové stanice jsou významné potenciální zdroje obnovitelné energie. Využití odpadů a dalších surovin obsahujících biologicky rozložitelné látky pro výrobu elektrické energie je ekonomicky mnohem výhodnější než likvidace skládkováním nebo spalováním. Současně se uvolňuje značné množství tepla, které lze v areálu obce smysluplně využít, což dále zvyšuje ekonomickou efektivitu takového řešení. Příjem pak pochází nejen z prodeje energií, ale i za zpracování bioodpadu. S dotacemi má investice zajímavou ziskovost s dobou návratnosti okolo 5 až 7 let.

Příklady realizace

  • zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu o objemu 30 000 tun za rok v Rapotíně
  • zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu na bioplyn o objemu 9013 tun za rok ve Vyškově

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás