Chytré odpadové nádoby

Odpadové hospodářství

Řešení zahrnuje dodávku a instalaci chytrých odpadových nádob. Nádoby disponují integrovaným lisem, který zvyšuje kapacitu až na pětinásobek běžné odpadové nádoby. Díky čipu indikujícího naplněnost a GSM modulu má zadavatel k dispozici informace o aktuálním stavu nádob.

Více informací
Chytré odpadové nádoby
Nádoba dokáže snížit objem vyprodukovaného komunálního odpadu.

Vše je poháněno energií ze solárních panelů umístěných na horní straně nádoby. Chytré nádoby umožňují instalaci řady doprovodných funkcí, mohou například sloužit jako WiFi hotspot. Součástí řešení je software, který zpracovává obdržená data, umožňuje tvorbu přehledů a optimalizaci svozů. Software funguje i na mobilních telefonech.

Výhody řešení

  • snížení nákladů na likvidaci odpadů
  • menší frekvence svozů – vhodné zejména do turisticky vysoce navštěvovaných oblastí
  • podrobný přehled o aktuálním stavu nádob a jednotlivých svozech
  • nevyžaduje stavební úpravy – nulové náklady při instalaci
  • nezasahuje pod úroveň terénu
  • přemísťování nádoby dle potřeby
  • splňuje závazky vyplývající ze zákona č.185/2001Sb., o odpadech – zamezuje vybírání nádob, minimalizuje riziko přeplněných nádob, zamezuje výskytu drobných škůdců, omezuje nepříjemný zápach v okolí nádob, ochraňuje okolí před druhotnou prašností
  • dodatečné funkce (WiFi, atd.)

Příklady realizace

Praha, Brno, Karlovy Vary, Zlín

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás