Chytré řízení obecního majetku

Samospráva

V současné době lze i ze standartního technologického zařízení udělat chytré, a to pomocí cenově dostupných senzorů. Tyto senzory zajistí automatické odeslání naměřených hodnot ve formě šifrované datové zprávy. V rámci komplexního řešení jsou data centrálně vyhodnocovány a přehledně zobrazovány v reálném čase v příslušných dashboardech a to ve vzájemných souvislostech přímo na vašem mobilním telefonu.

Více informací
Chytré řízení obecního majetku
I obec dokáže svůj majetek „chytře“ řídit.

Každá obec disponuje určitým množstvím majetku, který má zaevidovaný ve svých účetních knihách přímo nebo prostřednictvím svých společností. Takové informace jsou důležité z hlediska účetnictví a odpisů. U hmotného majetku je však velmi často potřebné v reálném čase zjistit, kde se majetek skutečně nachází, popřípadě zda je v provozuschopném stavu.

Obec vlastní nebo prostřednictvím svých dceřiných nebo partnerských organizací má k dispozici řadu různých specializovaných technologických zařízení (od malých přenosných kompresorů až po velká požární auta).  Jako vedoucí pracovník a dobrý hospodář zodpovědný za svoji agendu potřebujete k výkonu své práce věrohodné informace o jejich reálném využití v průběhu celého roku.

V případě neočekáváné události rovněž potřebujete co nejrychleji mobilizovat tyto prostředky, abyste v rámci své kompetence zabránil(a) škodám na majetku obce a občanů. Je všeobecně známo, že čím později je k dispozici relevantní informace potřebná k rozhodnutí, tím se míra případné škody zvyšuje a narůstá nebezpečí ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů. Je tedy pro Vás velmi důležité mít příslušné informace pohotově k dispozici, tzv. na dotek prstu, abyste mohl(a) provést nejlepší možné rozhodnutí podložené fakty a osobní zkušeností.

Představované řešení v sobě kombinuje funkčnosti:

 • Stávající technologická zařízení doplněná o inteligentní měřící senzory
 • Centrální sběr dat ze senzorů v reálném čase
 • Komplexní zpracování dat z různých datových zdrojů
 • Odesílání SMS varovných hlášení při přikročení přípustných hodnot
 • Vizualizace ve formě smysluplných informací

Pomocí přehledových panelů (dashboardů) získáváte na displeji stolního počítače, tabletu či mobilního telefonu grafický náhled o umístění jednoho konkrétního technologického zařízení nebo celé flotily, jejich změnu polohy např. za posledních 10 minut apod. Možnosti jsou prakticky nekonečné, záleží jen na Vašich potřebách a preferencích.

Jistě si dovedete představit situaci, kdy dojde v obci či jejím blízkém okolí k havárii např. na dálkovém plynovém potrubí či k protržení hráze, a Vy potřebujete získat aktuální informace o skutečném nasazení sil rychlé reakce a jejich zařízení, aniž byste potřeboval(a) se složitě dovolávat příslušným složkám a získávat jen dílčí informace. Navíc na základě získaných informací o pohybu můžete získat odhadovanou dobu dojezdu na místo havárie a mít bez odkladu k dispozici informace, které aktuálně zajímají občany, členy krizového štábu nebo zástupce medií.

Řešení Vám dále umožní  sledovat i hodnoty provozních stavových veličin (např. zapnutý/vypnutý, počet provozních hodin od posledního servisu, aktuální zásoby spotřebního materiálu v zařízení jako je např. nafta, olej, chladicí kapalina, atd.)

Výhody řešení:

 • Zobrazení aktuální polohy zařízení na mapě
 • Informace o provozním stavu zařízení
 • Výstrahy v reálném času při překročení obvyklých hodnot nebo změny polohy
 • Propojení s majetkovou databází
 • Grafy reálného vytížení zařízení
 • Informace o nejčastějších místech použití
 • Chytré plánování údržby zařízení s ohledem na snížení provozních nákladů
 • Průměrná spotřeba pohonných hmot v návaznosti na vytížení
 • Pokladové statistiky pro další nákupy obdobných zařízení pro snížení investičních nákladů

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás