Chytrý sběr odpadu

Odpadové hospodářství

Řešení je založeno na osazení stávajících odpadových nádob RFID čipy, které měří aktuální naplněnost  a informace přes GPRS odesílají do cloudové databáze. Dodaný software pak umožní na mapě sledovat aktuální data o jednotlivých nádobách a plánovat jednotlivé svozové trasy pro jednotlivé typy odpadu tak, aby celkově byly svozy prováděny efektivně a s nižšími náklady. Součástí jsou dále přehledné analýzy a statistiky včetně grafů.  

Více informací
Chytrý sběr odpadu
Osazení stávajících nádob speciálními senzory může generovat významnou úsporu nákladů.

Stávající odpadové nádoby jsou doplněny o speciální senzory, které:

 • Pracují na principu ultrazvuku
 • Pro detekci pohybu jsou vybaveny akcelerometrem
 • Baterie s životností až 10 let
 • Jednoduchá instalace
 • WiFi pro komunikaci mezi nádobami, umístěnými blízko sebe
 • Pro komunikaci s cloudem užívána GPRS (data odesílána najednou za skupinu nádob propojených přes WiFi) 

Řešení lze dále doplnit o řadu dalších čidel a snímačů, například:

 • Mobilní zařízení pro řidiče svozových vozů za účelem monitoringu kvality, pomocí kterých mohou jednoduše podávat informace o jednotlivých stanovištích či nádobách (vybaveny GPS, GPRS)
 • Kamerový systém, poskytující fotografie i video v reálném čase
 • Detektory požáru s možností zaslání výstražné SMS
 • Detektory, které oznámí výstrahu, pokud dojde k manipulaci s odpadovou nádobou

Výhody řešení:

 • Rychlá a jednoduchá instalace i obsluha, funkční pro všechny typy odpadových nádob
 • Úspora nákladů 
 • Zlepšení životního prostředí (nižší frekvence svozu)
 • Data o naplněnosti jednotlivých nádob v reálném čase přehledně na mapě
 • Podrobný přehled o svozech v detailu jednotlivých nádob
 • SW pro plánování (optimalizaci) svozových tras
 • V případě nutnosti (např. při pořádání akcí) lze provádět svozy dle aktuální potřeby

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás