Chytrý systém pro bezpečné parkování jízdních kol

Doprava

Řešení je representováno ocelovými boxy s řídící elektronikou, která zajišťuje řízené veřejné parkování.

Více informací
Chytrý systém pro bezpečné parkování jízdních kol
Skutečnost, že si cykloturisté budou moci bezpečně zaparkovat kolo u kulturní památky, bude mít zásadní vliv na jejich rozhodnutí, zda ji navštíví.

Řešení představuje vertikální box o dostatečné šířce a délce tak, aby se do boxu vešly minimálně 2 jízdní kola, kolo se zavazadly, dětský kočárek nebo samostatná zavazadla. Válcovému tvaru boxu je přizpůsobeno otvírání dveří, které při otevření nezasahují do okolního prostoru. Tento tvar zajišťuje i čistotu boxu, jelikož dochází k pravidelnému smývání nečistot deštěm.

Konstrukce sestavy boxů je navržena tak, aby bylo box možné snadno přemístit a umístit na jakýkoliv terén - mírně svažitý terén, travnatý povrch, štěrk, zámkovou dlažbu, betonový povrch, silnici. Většinou nejsou nutné další stavební úpravy místa a nejsou tak navyšovány náklady ani při přemístění boxu.

Box není nutné napojovat na elektrickou síť. V případě požadavku na změnu umístění boxu stačí box pouze přemístit. V základu je box osazen mincovníkem, v případě zájmu je možno doplnit bezkontaktním platebním systém. Výbavu boxu lze dále rozšířit o dobíjení mobilních telefonů či kompresor. V případě zásuvky na 230 V pro dobíjení elektrokol je již nutné napojení na elektrickou síť.

Řídící systém veřejného parkování omezuje zneužití boxu klientem a využívání boxu bez uhrazení. Systém nabízí několik nastavitelných vlastností, které umožní přizpůsobení požadavkům majitele. Obsahuje několik bezpečnostních systémových nástrojů, které zajistí maximální efektivitu systému.

Systém obsahuje GSM modul a komunikuje se správcem zasíláním SMS zpráv. Obsahuje také GPS modul, který hlásí aktuální polohu boxu a znemožňuje zcizení celého boxu.

Identifikace uživatele je možná pomocí PIN kódu ( 4 - 6 míst), kartami s RFID čipem (bezkontaktní platební karty, docházkové čipy používané ve firmách) nebo mobilním telefonem s NFC technologií.

Součástí řešení pro více sestav je mobilní aplikace, kde umožňuje zjistit polohu boxů, jejich obsazenost či umožnit rezervaci.

Řešení je vhodným doplňkem cyklistické infrastruktury. Skutečnost, že cyklisté budou mít možnost bezpečně uschovat kolo, je jedním z rozhodujících faktorů pro volbu mezi kolem a autem. Rozmístění boxů povede nejen k prevenci kriminality (omezení krádeží kol), ale i k podpoře zdravého pohybu a ochraně životného prostředí.

Bezpečnostní boxy je vhodné umístit například u škol, veřejných institucí, kulturních památek, sportovišť, koupališť, zastávek MHD, autobusových či vlakových nádraží.

Boxy je možné kdykoliv přesunout, pokud by na daném místě nebyly dostatečně využity, případně pokud by jejich kapacita nestačila, tak jejich počet dodatečně rozšířit. Boxy je možné využít krátkodobě při různých akcích a pak je vrátit zpět na své místo.

Výhodou je možnost pořídit nejdříve několik sestav a na základě ohlasu uživatelů pak dokoupit další.

Boxy je možné spolufinancovat z několika dotačních programů, což spolu s možností využití boxu jako reklamní plochy pozitivně ovlivňuje návratnost investice.

Příklady využití:

Nádraží:

  • Je možné nastavit hodinovou nebo půlhodinovou sazbu placení - kolo tedy ukládat na dobu volenou po hodině či půlhodině.
  • Je možné určit konkrétní doby uložení (např. 12 a 24 hodin) a k této době přiřadit cenu (např. 5 a 10 Kč).

Bazén:

  • Umožňujeme nastavit určitý časový interval (např. 1. Hodinu) zdarma a další hodiny již zpoplatnit.

Zámek:

  • Je možné i ceny časově specifikovat (např. od 8:00 do 16:00 a od 16:00 do 8:00 mohou platit různé ceny).
    Lze též omezit maximální dobu uložení (např. na 4 hodiny)

Školy:

  • Je možné rozlišit žáky školy pomocí čipových karet, nechat je parkovat zdarma a pro ostatní úschovu zpoplatnit.

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás