Detekce dopravních přestupků

Doprava

Volné a průjezdné silnice ve městech.

Více informací
Detekce dopravních přestupků
„Volné a průjezdné silnice ve městech.“

Potřebujete vyřešit problém s nedovoleným stáním nebo parkováním na ulici? Systém pro detekci nedovoleného státní a parkování na ulici, slouží k jednoduchému a efektivnímu monitorování parkujících vozidel ve vybraných, přesně definovaných zónách, například se zákazem zastavení či stání nebo s omezenou dobou parkování.

Řešení pro situace

  • Parkování na zákazu zastavení
  • Stání na přechodu, na chodníku, ve vjezdu, na zastávce MHD atd.
  • Neoprávněné parkování ve vyhrazených zónách
  • Překročení časového limitu parkování

Jak to funguje

Systém je založený na detekci provozu na ulici, kdy instalovaná kamera snímá vyhrazený úsek. V tomto úseku jsou definovány zóny, ve kterých je zakázáno parkovat nebo je parkování nějakým způsobem omezeno. Veškerý pohyb vozidel v těchto zónách je monitorován a vyhodnocován. V případě že je rozpoznán dopravní přestupek „zakázané parkování“, je tato událost zaznamenána a dokumentována. Pro identifikaci vozidel je využíván systém rozpoznání jejich registračních značek. Systém generuje jednoznačný seznam přestupků s přesným časovým razítkem a podrobnou fotodokumentací. Vše probíhá v on-line režimu a centrálně uložené záznamy jsou ihned k dispozici pro řadu nadstavbových aplikací pro přestupková řízení včetně možnosti automatizovaného generování pokut.

Výsledek

  • Volné a průjezdné silnice
  • Zvýšení bezpečnosti v ulicích
  • Lepší podmínky pro poskytování veřejných služeb (taxi, HMD, svoz odpadu atd.)
  • Ochrana privátních a rezervovaných parkovacích míst
  • Lepší dostupnost exponovaných parkovacích lokalit

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás