Detekce dopravy

Doprava

 Bluetooth detektor spolehlivě monitoruje a flexibilně vyhodnocuje reálné dojezdové časy.

Více informací
Detekce dopravy
„Bluetooth detektor spolehlivě monitoruje a flexibilně vyhodnocuje reálné dojezdové časy.“

Jaká je aktuální dopravní situace ve městě? Které ulice jsou ucpané a kterými ulicemi je možné projet rychleji? Není lepší zaparkovat na okraji města a použít městskou hromadnou dopravu? Právě na tyto otázky umí odpovědět systém detekce dopravy.

Detekce dopravy řeší problematiku hustoty dopravy, monitoring zatížení jednotlivých tras, klasifikaci vozidel a dojezdové časy s návrhy alternativních tras.

Moderní systém pro sčítání a klasifikaci vozidel je založený na využití indukčních smyček, pizeo senzorů a technologii Bluetooth.

Hlavní dopravní funkce

  • Klasifikace vozidel podle předdefinovaných kategorií
  • Statistika počtu vozidel v každé kategorii
  • Statistika průměrných rychlostí vozidel dle kategorií
  • Průměrná rychlost zátěže všech vozidel a jednotlivých kategorií
  • Identifikace směru jízdy vozidel
  • Měření časového intervalu mezi projíždějícími vozidly

Systém detekce dopravy je možné naistalovat v jednom i více jízdních pruzích. Systém je plně modulární a umožňuje sestavit různé konfigurace odpovídající konkrétním potřebám. 

Informace řidičům o dojezdových časech ve městě poskytuje rozšiřující Bluetooth modul, tedy detektor pro monitorování a vyhodnocení dojezdových časů a dopravních proudů na základě údajů z Bluetooth zařízení ve vozidlech projíždějících řidičů. Tento systém je navíc schopen okamžitě reagovat na případné problémy a kongesce v dopravě. Cestující pak vidí na dopravním značení očekávaný čas dojezdu. 

Získaná dopravní data je možno interpretovat v podobě statistických výstupů, reportů, grafů a dalších forem vizualizace. Tato data lze rovněž exportovat pro zpracování v produktech třetích stran.

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás