Elektronická aukce

Samospráva

Elektronickou aukci lze využít jako prostředek hodnocení nabídek na realizaci projektů. Elektronická aukce představuje mimořádně silný nástroj pro snížení ceny.

Více informací
Elektronická aukce
Elektronická aukce je nedílnou součástí efektivně hospodařícího města.

Elektronická aukce je založena na stejném principu jako aukce klasická. Její podstatou je „souboj“ jednotlivých uchazečů jehož výsledkem jsou co nejvýhodnější podmínky pro investora. Využitím elektronické aukce lze získat výhodnější nabídku a postupovat tak při zadání zakázky s péčí řádného hospodáře.

Elektronickou aukci lze využít pro hodnocení nabídek na různé typy projektů ale současně i na pořízení úvěrů případně refinancování již čerpaných úvěrových závazků a financování směnek.

Aukční software je nástroj, pomocí něhož může investor nákup delegovat a zároveň jej mít stále pod kontrolou. Díky jen velmi a velmi komplikované možnosti ovlivnění způsobu hodnocení obdržených nabídek je transparentní jak pro jeho vyhlašovatele, tak pro jeho účastníky. Každý krok e-aukce je pečlivě monitorován a zaznamenáván v protokolu o průběhu e-aukce. V záznamech se dají dohledat všechny jednotlivé kroky od zadání vstupních dat, rozesílání pozvánek až po konečné vyhodnocení aukce.

 

 

 

Výhody:

  • zcela automatizovaný, transparentní a nediskriminační proces;
  • realizace aukce prostřednictvím elektronického nástroje;
  • možnosti okamžitého podávání nabídek dodavatelů v daný čas v reakci na nabídky konkurence;
  • díky přímé soutěži dodavatelů a možnosti prodlužování času při každé změně podané nabídky před koncem aukčního kola lze dosáhnout znatelně lepších výsledků než při běžném individuálním vyjednávání o ceně a obchodních podmínkách mezi odběratelem a dodavateli;
  • přehledné srovnání nabídek dodavatelů a výběr aktuálně nejvýhodnějšího dodavatele na trhu;
  • výrazné zkrácení času potřebného pro výběr komodity, produktu či služby;
  • transparentní a korektní podmínky v průběhu výběrového řízení a po dobu dodávek komodity či služby od vítězného dodavatele;
  • snížení nákladů na realizaci investičních plánů.

Služby elektronické aukce poskytuje dceřinná společnost ČS, a.s. - Erste Grantika Advisory. 

Více informací naleznete < zde >.

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás