Energetické využití skládkového plynu

Odpadové hospodářství Energie

Neustálý tlak na snížení ekologického dopadu skládkování nás nutí uvažovat o nových materiálech pro technické zabezpečení skládky. Tyto materiály by měly být co možná nejvíce přírodní a šetrné, ale zároveň by měli poskytovat zvýšenou a hlavně stabilní ochranu životního prostředí. Ekologie však nemůže být samoúčelná a tyto materiály v kombinaci s vhodným odplyňovacím systémem zajistí efektivnější těžbu skládkového plynu a nárůst ekonomického výnosu.

Více informací
Energetické využití skládkového plynu
Nové materiály v kombinaci s vhodným odplyňovacím systémem zajistí efektivnější těžbu skládkového plynu a nárůst ekonomického výnosu.

Do doby než se vytvoří zcela nová a revoluční koncepce skládkového hospodářství, je skládkování jedinou možností na uložení velkého množství odpadu. Otázkou zůstává jak naše životní prostředí trvale uchránit před škodlivými výluhy a plyny uvolňujícími se každým dnem z odpadu? Je možné energeticky využít potenciál, který je v odpadu uložen, a vytvořit čistou energii?

Smyslem trvale udržitelné bariery je použití materiálu, který sám o sobě není ekologickou zátěží, je stály (tzn. nemá shodnou dobu rozkladu jako odpad), má dostatečné izolační vlastnosti a je odolný vůči poškození. Základem takovéhoto materiálu je směs přírodních složek (bentonit a písek), která má již sama o sobě výborné izolační vlastnosti. Chemickou odolnosti a stabilitu hmoty zajišťují přidaná aditiva.

Jímání plynu je zajištěno pomocí uzavřeného systému, jehož účinnost je násobně vyšší než u konvenčních technologií. Systém je navíc umístěn v rastru 2x2 až 4x4 metry a tím napomáhá k homogenizaci prostředí ve skládce. Čerpání plynu je tak realizováno v kratším čase (je efektivnější) a skládka se tak rychleji stává ekologicky inertní. Toto řešení je celosvětovým trendem.

Výhody řešení:

 • Systém snižuje ekologické riziko
  • Lepší a stabilnější izolace
  • Dřívější ekologická inertnost
 • Rychlá návratnost investice
  • Vyšší těžba plynu a jeho možnost využití na kogeneračních jednotkách
 • Ekonomické zhodnocení pozemku
  • Možnost využití plochy pro ekonomické rezidenční a rekreační účely

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás