Jednotný informační portál města

Samospráva

Informační, kontaktní, objednávkové a platební místo pro občany i návštěvníky města. Občanům jsou městské služby zprostředkovány na jednom místě v portálu a to jak formou webové prezentace, tak i případně mobilní aplikací pro chytrá zařízení. Portál umožní občanům města jejich podání k řešení životních situací a zároveň zajistí aktivní informování o stavu jejich podání i o jejich finančních závazcích, které jim umožní přímo uhradit.

Více informací
Jednotný informační portál města
Informační, kontaktní, objednávkové a platební místo na jednom portálu.

Okruhy zahrnovaných služeb

 • informační – Informační servis města, aktuality, turistické informace, možnost pro využití v rámci informovaní v krizových situacích
 • objednávání – objednávání na služby úřadů, městské i komerční služby (např. senior taxi) a jiné
 • elektronická podání – agendy správních řízení, oznámení o shromáždění, zábor a další, informace o stavu jednotlivých podání
 • e-shop a platební část – předpis poplatků a historie plateb, úhrada správních poplatků a platby za městské i komerční služby, elektronická peněženka 

 Výhody

 • významné rozšíření služby městského e-Governmentu, občansky přívětivý přístup – velký potenciál pro PR
 • snížení nákladů na administrativu a zrychlení digitalizace agend
 • přímý přístup k datům o jednotlivých agendách a možnost měření/srovnávání
 • zlepšení cash flow města a snížení počtu neplatičů (zvýšením komfortnosti a přístupnosti jednotlivých způsobů provedení platby)
 • víceúrovňové zabezpečení podporující EIDA standardy (nové OP s čipem)
 • podpora dostupných metod placení po internetu (rychlým převodem z účtu, platební kartou, elektronickou peněženkou, platební aplikací)
 • možnost adresného zasílání sdělení ze strany města, automatický odběr informací dle preferencí obyvatele

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás