Kogenerační jednotky

Energie

Kogenerační jednotky představují ekologickou variantu decentralizované výroby elektrické a teplené energie. Pro kombinované dodávky elektřiny a tepla se používají například v průmyslových a výrobních areálech, nemocnicích, plynových kotelnách, v zemědělských provozech (bioplynové stanice) i v bytových zástavbách.

Kogenerační jednotky se často používají jako primární zdroj elektrické energie v lokalitách, kde v rozvodné síti není k dispozici potřebný výkon.  

Více informací
Kogenerační jednotky
Kogenerační jednotky jsou generátory elektrické a tepelné energie. Palivem zdroje může být zemní plyn nebo nafta, jsou možné i další alternativní druhy paliv (bioplyn, nízkoenergetická paliva).

Výhody moderních kogeneračních jednotek: 

  • Moderní, patentované technologie, umožňující bezeztrátový přenos energie
  • Hospodárnost provozu - vysoká efektivita využití paliva
  • Využíváním odpadního tepla při výrobě elektrické energie dochází až k 40% úspoře paliva (ve srovnání s konvenčními technologiemi)
  • Rychlá návratnost investice (přebytky vyrobené elektrické energie může výrobce prodávat do veřejné rozvodné sítě)
  • Snadná obsluha a údržba

Unikátní řešením kogenerační jednotky je úprava pro kombinované spalování konvenčního (motorová nafta) a alternativního (zemní plyn) paliva. Do válců upraveného dieselového motoru při splnění předepsaných podmínek proudí plyn a současně se množství nafty snižuje. Poměr nafty a plynu může klesnout až na 30/70. Instalace této technologie znamená pro majitele dieselových záložních zdrojů jak výraznou úsporu provozních nákladů, tak větší energetickou bezpečnost zálohovaného systému. Možnost spalování více druhů paliv umožňuje vytvořit „energeticky bezpečný ostrov“ v rozsahu jedné budovy nebo celého areálu.

Základní funkcí zdroje nadále zůstává zabezpečení elektrické energie při výpadku sítě. Kromě toho je možné agregát použít pro paralelní výrobu elektrické energie při náhlém navýšení spotřeby a pro výrobu tepla.

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás