Koncept chytré nemocnice

Zdravotnictví

Cílem konceptu chytré nemocnice je za pomoci moderních technologií zlepšit zdravotní péči, spokojenost a bezpečnost pacienta, optimalizovat workflow a snížit provozní náklady.

Více informací
Koncept chytré nemocnice
Kombinace obousměrné komunikace mezi systémy, zavádění chytrých poloautonomních zařízení nebo senzorických sítí a pravidelné využívání analytických výstupů dává nekonečný prostor k neustálému rozvíjení kvality, efektivity a účinnosti zdravotnických služeb.

Základním problémem nemocničních zařízení je, že většina vyspělé technologie je umístěna ve velmi různorodých systémech. Slepé uplatnění moderních technologií má za následek značné množství manuální koordinace, která snižuje efektivitu práce. Nemocnice potřebují přijmout nejen nové technologie, ale i související optimalizované procesy, které umožní bezpečný přístup k informacím o pacientech a jejich výměnu i analýzu. "Chytrá nemocnice" poskytuje příležitost ke zlepšení bezpečnosti a kvality péče o pacienty, snížení neefektivity zdrojů, podporuje špičkový klinický výzkum a umožňuje lepší řízení a správu zdravotnických zařízení. V chytré nemocnici jsou tištěné informace omezeny na minimum a digitální informace jsou vzájemně propojeny mezi klinickými, obchodními a administrativními systémy. V idealizovaném prostředí pak například klinické rozhodnutí může ovlivnit obchodní rozhodnutí a naopak.

Ve stávajícím složitém a regulovaném prostředí je nutné chytrou nemocnici chápat jako komplexní „řešení“ návzájem propojující jednotlivé díly do jednoho funkčního celku. Odhaduje se, že do roku 2020 bude k internetu, a tedy i mezi sebou navzájem, propojeno cca 50 miliard mobilních i nemobilních zařízení. Tato zařízení jsou již všude kolem nás a zásadně ovlivňují způsob interakce s okolním prostředím i mezi lidmi navzájem.  V nemocnici se internet věcí (IoT) sestává IP adresovatelných komunikačních a zdravotnických zařízení, senzorových systémů, konstrukčních systémů a zdravotnických informačních systémů. Všechny části jsou integrovány do jednoho celku, což umožňuje vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými součástmi, pracovníky, pacienty i poskytovateli zdravotní péče. Jedině tak lze docílit toho, aby byly správné informace ve správný čas na místě poskytování zdravotnické péče. Kombinace obousměrné komunikace mezi systémy, zavádění chytrých poloautonomních zařízení nebo senzorických sítí a pravidelné využívání analytických výstupů dává nekonečný prostor k neustálému rozvíjení kvality, efektivity a účinnosti zdravotnických služeb.

Cíle konceptu chytré nemocnice:

 • Pacienti – usnadnit a zlepšit péči o pacienty, spokojenost, bezpečnost a zkušenosti
 • Zaměstnanci - usnadnit a zlepšit spokojenost zaměstnanců, produktivitu práce a efektivitu
 • Nemocniční zařízení - usnadnit a zlepšit využití zdrojů, efektivitu a finanční výkonnost
 • Systém - integrovat s místními, regionálními a národními strategiemi a iniciativami pro zlepšení zdraví a bezpečnosti pacientů prostřednictvím většího zapojení obyvatel do poskytování zdravotní péče i prevence
 • Inovace  - motivovat a podporovat zavádění inovací v oblastech poskytované zdravotní péče, procesní optimalizace, účinnosti a finanční výkonnosti.

Hlavní rysy konceptu chytré nemocnice:

 • Interoperabilita systémů  - Lidé, systémy a procesy jsou propojeny a budou hladce spolupracovat s cílem zajistit efektivní sdílení dat, podpořit bezproblémovou integraci diagnostických, léčebných, manažerských a obchodních rozhodnutí. Základem je dodat správné informace a zdroje ve správný čas na místo poskytování zdravotnické péče.
 • Lidé, stroje i technologie budou mobilní. Strategie mobilního zdravotnictví se zaměří poskytování péče v místě potřeby.
 • Veškeré informace budou digitální – reinženýring klinických a obchodních procesů bude využit k vytvoření bezpapírových a více automatizovaných pracovních toků. Všude tam, kde je to možné, budou informace uloženy v oddělených a strukturovaných formátech (omezení naskenovaných záznamů), tak, aby byly použitelné pro další hlášení či analýzy.
 • Sjednocení komunikace - integrace audia, videa a dat umožní bezproblémovou a bezpečnou komunikaci mezi pacienty a jejich lékaři, rodinami, zaměstnanci i externími poskytovateli zdravotní péče včetně konzultantů.
 • Rychlá a spolehlivá síť, identifikační technologie, senzorové sítě a vestavěné systémy budou propojovat služby poskytované zdravotnickým zařízením a poskytovat základní infrastrukturu pro rozvíjení konceptu chytré nemocnice i pro všechny budoucí inovační projekty
 • Systém bude automatizovaný - budou použity automatizované technologie pro zvýšení interoperability, bezpečnosti, dostupnosti, účinnosti, zvýšení produktivity, a především budou připívat k zlepšení poskytované zdravotnické péče.

 

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás