Modernizace a ekologizace tepláren

Energie

I v teplárenství sleduje Česká spořitelna poslední trendy a soustředí se na financování projektů zaměřených na modernizaci tepláren za účelem zvýšení jejich účinnosti a snížení emisí škodlivin. Dle Teplárenského sdružení ČR bude v krajských a statutárních městech naprostá většina tepláren v krátké době připravena k provozu dle nových norem pro ochranu ovzduší.

Více informací
Modernizace a ekologizace tepláren
Do roku 2020 dojde ke snížení emisí SOx o 65 %, NOx o 55 % a TZL o skoro 50 %.

Do roku 2020 dojde ke snížení emisí SOx o 65 %, NOx o 55 % a TZL (tuhých znečišťujících látek) o skoro 50 %. Celkové investice mají přesáhnout 20 miliard Kč. Značný potenciál lze spatřovat také v modernizaci, případně v rozšíření sítí centrálního zásobování teplem (CZT). Ačkoli trendem dnešní doby je spíše decentralizace teplárenství, zejména v místech, kde je dostupný moderní centrální tepelný zdroj a velcí odběratelé tepla zároveň, je oprava stávajícího CZT nebo výstavba nového vedení žádoucí z ekologického i ekonomického hlediska (např. ve městech s velkým podílem bytové zástavby).

Příklady realizace

  • ekologizace teplárny ve Strakonicích
  • modernizace a výstavba tepelných sítí v Kopřivnici

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás