Modernizace nouzových energetických zdrojů

Energie

V České republice je v provozu velké množství elektrocentrál ČKD, jejichž výroba byla ukončena začátkem 90. let. Tyto stroje, které jsou používány jako nouzové (záložní) agregáty v zemědělství, zdravotnictví, státní správě, průmyslu i v dalších oborech, jsou stále provozuschopné a slouží jako záložní zdroj pro případ výpadku dodávky elektrické energie. Protože jejich roční proběh je jen několik hodin, nejsou vůbec opotřebeny a nevztahuje se na ně „emisní“ legislativa. 

Více informací
Modernizace nouzových energetických zdrojů
Cílem modernizace nouzových energetických zdrojů je úspora nákladů, snižování ekologické zátěže a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Jejich hlavním nedostatkem je zhoršující se dostupnost náhradních dílů, nemožnost použít automatiku startu a morálně zastaralé konstrukční řešení, které neumožňuje jejich využití i k jiným účelům. Vzhledem k neustálému vývoji technologického vybavení budov přestávají tato zařízení svým výkonem i dobou zálohování vyhovovat novým podmínkám. Řešením může být komplexní energetické zabezpečení.

Instalace nové elektrocentrály včetně dalších přídavných technologií a využití profesionálních služeb majiteli zařízení přinese vyšší produktivitu (a tím také vyšší zisky), zhodnocení investice v čase a mnoho dalšího.

Hlavní výhody:

  • Financování a dotační poradenství - zahrnující dostupné možnosti financování dodávky včetně dotačních titulů
  • Multifunkční využití elektrocentrály jako vykrývacího zdroje při překročení sjednané úrovně odběru z distribuční sítě (tzv. špičkování). Uživatel tak může optimalizovat náklady na energii.
  • Multifunkční využití elektrocentrály jako kogenerační jednotky - Po doplnění tepelným modulem může být elektrocentrála použita jako kombinovaný zdroj elektřiny a tepla, což s sebou přináší možnost prodat přebytečnou elektřinu do sítě a čerpat tak dotace, které pro tento způsob provozu existují.
  • Snadné ovládání - Elektrocentrálu lze vybavit funkcí automatického startu a nejmodernějšími ovládacími a komunikačními technologiemi, které přispívají ke snadnému ovládání a k okamžité kontrole stavu zařízení.
  • Úspora nákladů - možnost upravit elektrocentrálu na duální palivo (směs nafta-plyn). V tomto případě lze dosáhnout významných úspor provozních nákladů, přičemž úspory jsou největší při použití elektrocentrály jako kogenerační jednotky.
  • Katalog typových projektů - Na základě analýzy současné populace elektrocentrál ČKD v České republice jsou zpracovány typové projekty pro nejčastěji se vyskytující modely. I když každá instalace elektrocentrály je trochu jiná, jsou připraveny i orientační kalkulace investičních a provozních nákladů. K dispozici jsou kalkulace jak pro řešení do strojoven, tak pro použití ve venkovních kontejnerech.
  • Soulad s emisní legislativou - Nové motory již dnes vyhovují emisním limitům podle vyhlášky 415/2012, která vstoupí v platnost 1. ledna 2018. Současné elektrocentrály, které byly konstruovány a vyráběny v době, kdy emisní předpisy neexistovaly, nebude možné použít jinak než pouze jako nouzový zdroj a stanou se „mrtvou“ investicí.

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás