Multifunkční modulární sloupy veřejného osvětlení

Energie

Multifunkční modulární sloup veřejného osvětlení je koncové zařízení nadstavbových řídících systémů pro které může zajistit pořízení dat, komunikaci s veřejností, zpětnou vazbu událostí odehrávajících se ve veřejném prostoru a zejména pak komunikaci se záchrannými složkami. Hlavní funkcí stožáru je možnost instalace LED osvětlení, které v kombinaci s moderním řídícím systémem zaručuje občanům zrakovou pohodu a zároveň má velký potenciál energetických úspor.

Více informací
Multifunkční modulární sloupy veřejného osvětlení

Jeho design koncentrující veškeré funkce do jednoduchého tvaru válce je v současné době jedinečný a dává předpoklad k jeho nenásilnému začlenění jak do historických center, tak do moderní architektury.

Hlavní výhodou je však jeho flexibilita uspořádání zajištěná použitím modulární stavby stožáru a otevřenost celého systému pro různé způsoby řízení. Odborníkům na informační technologie se prostřednictvím multifunkčního stožáru dostává do rukou zařízení umožňující naplnění jejich představ o funkci celého informačního a osvětlovacího systému v kampusech, továrnách, logistických centrech, velkých obchodních pasážích, obcích a městech.

 

 

Výhoda řešení - volitelné moduly:

  • Kamerový sledovací systém (CCTV)
  • Ozvučení veřejných prostranství
  • WIFI
  • GPS
  • Dobíjecí  stojan
  • Detektory sledování dopravy (parkování, pohyb, hustota apod.)
  • Veřejné osvětlení (řízená soustava (přenos signálu vzduchem): jednotlivé body, autonomní oblasti, centrální řízení + online řízení)

Příklady realizace:

Darmstadt (Německo), Toulouse (Francie), Liege (Belgie)

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás