Preference vozidel MHD

Doprava

Preference MHD má prokazatelné výsledky: zrychlení dopravy a zkrácení dojezdových časů.

Více informací
Preference vozidel MHD
Preference MHD má prokazatelné výsledky: zrychlení dopravy a zkrácení dojezdových časů.

Přetížená komunikační síť a dopravní zácpy způsobují ve městech časté zpoždění hromadné dopravy. Města tento problém řeší zajištěním preference vozidel hromadné dopravy, která znamená zvýšení rychlosti, plynulosti a atraktivity městské hromadné dopravy oproti individuální automobilové dopravě. Systémy aktivní preference vozidel MHD zrychlují dopravu ve městě a zkracují dojezdovou dobu městské hromadné dopravy.

Systémy aktivní preference vozidel MHD

Systémy využívají přenos dat mezi vozidly MHD a řadičem světelné signalizace pro zefektivnění provozu systému MHD a omezení negativního dopadu na individuální automobilovou dopravu. Řadiče světelného signalizačního zařízení aktualizují signální individuální plán v reálném čase a přiřazují přednost vozidlům hromadné dopravy.

Efektivní úspora času s aktivní preferencí

  • Přednost vozidlu je přiřazována selektivně
  • Nastavení preference respektuje hierarchii práv
  • Plynulejší průjezd vozidel MHD
  • Minimalizace zpoždění všech vozidel na křižovatce
  • Optimalizace signálního plánu pro rychlý průjezd MHD
  • Průjezd vozidla MHD je sledován pomocí GPS
  • Preferenční zásah do řízení je prováděn pouze po nezbytně nutnou dobu
  • Samostatná větev se otevře pouze v momentu průjezdu vozidla MHD
  • Možnost rozšíření o další funkce

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás