Větrná elektrárna

Energie

Větrné elektrárny dnes patří k nejobvyklejším využitím obnovitelných zdrojů. Jsou instalovány v místech s trvalým větrem s dostatečnou rychlostí. Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína umístěná na stožáru energii větru na rotační energii mechanickou.

Více informací
Větrná elektrárna
Konstrukce moderních větrných elektráren splňuje hygienické limity hluku (40dB).

Ta je poté prostřednictvím generátoru zdrojem elektrické energie. Podél rotorových listů vznikají aerodynamické síly; listy proto musejí mít speciálně tvarovaný profil, velmi podobný profilu křídel letadla.

Se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a s třetí mocninou energie vyprodukovanou generátorem. Je proto třeba zajistit efektivní a rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému přetížení věrné elektrárny.

Konstrukce moderních větrných elektráren pokročila natolik, že ve vzdálenosti cca 500 m od stožáru větrné elektrárny o výkonu 2 MW hladina hluku splňuje hygienické limity (40dB). U větrných elektráren lze rozlišit dva základní typy podle způsobu konstrukce. Buď jde o konstrukce s horizontální osou, které jsou rozšířenější a mají vyšší účinnost až kolem 48 %, nebo jde o konstrukce s osou vertikální s maximální účinností kolem 38 %.

Výhody řešení

  • „zelená“ energie vyráběná z obnovitelného a prakticky nevyčerpatelného zdroje
  • nevznikají žádné škodlivé emise, nehrozí zhoršení skleníkového efektu
  • výhodnost a ziskovost pro majitele pozemků a obce
  • nové prvky v krajině, vyjadřující „ekologický“ přístup jejich obyvatel k přírodě
  • nová pracovní místa a příležitost pro český průmysl
  • řada malých i velkých projektů po celém světě, jedná se o osvědčenou technologii

Příklady realizace

Celkový instalovaný výkon větrných elektráren registrovaných Energetickým regulačním úřadem v České republice k 1. 1. 2013 byl 259,7 MW.

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás