Virtuální kogenerace

Energie

Kogenerační jednotku nemusíte vlastnit a přesto z ní můžete profitovat. Rozhodnete-li se pro službu virtuální kogenerace, získáte odměnu odpovídající části Vašeho kogeneračního potenciálu. Kogenerační potenciál je finanční výnos z optimálního pokrytí výroby tepla kogenerační jednotkou a má jej k dispozici každý provozovatel tepelného zdroje. Z ekonomických důvodů je však prakticky využitelný potenciál tepelného zdroje od určité velikosti.

Více informací
Virtuální kogenerace
Kogenerační jednotku nemusíte vlastnit a přesto z ní můžete profitovat.

Provozovatel zdroje tepla uzavře smlouvu o dodávce tepla s poskytovatelem služby virtuální kogenerace, který nainstaluje a provozuje optimální kogenerační jednotku zcela na své náklady a svou odpovědnost. Teplo z kogenerační jednotky dodávané odběrateli bývá typicky o 20 - 50% levnější, než teplo z klasické plynové kotelny.

Potenciál finanční výhodnosti je ukryt v podílu výroby elektrické energie při kogeneraci. Elektřina má vyšší hodnotu a také bývá lépe zaplacena. Dodavatel služby virtuální kogenerace se s odběratelem tepla dělí o finanční výnos z prodeje elektřiny a zde se kruh vzájemné ekonomické výhodnosti  uzavírá.

Kogenerace je navíc ekologicky šetrným řešením a většinou států podporovaným způsobem využívání zemního plynu. Většina energetických profesionálů souhlasí, že budoucnost energetiky je v mixu obnovitelných zdrojů (vítr + slunce + biomasa) a pružných plynových zdrojů (zejména kogeneračních), nezávislých na rozmarech počasí, které zajistí správnou regulační funkci a spolehlivost elektrických sítí.

Technicky vzato se jedná o inteligentní bezobslužné zařízení reagující chytře na požadavky odběratele tepla a schopné dálkové komunikace a řízení po internetu s dispečinkem pro účely pokrývání energetických špiček a servisního zabezpečení z centrály poskytovatele služby virtuální kogenerace.

Příklady vhodného použití:

  • Kotelny systémů centrálního zásobování teplem
  • Sportovní zařízení - bazény, zimní stadiony či sportovní haly
  • Kotelny průmyslových podniků
  • Administrativní a obchodní centra

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás