Bulletin - duben 2016

25. květen 2016

S pomocí moderních technologií vzniká obrovský potenciál, jak všem občanům i podnikatelům zlepšit život ve městě.

Úvodník

Vážení čtenáři,

s pomocí moderních technologií vzniká obrovský potenciál, jak všem občanům i úřadům zlepšit život. Proto jsme se rozhodli aplikovat koncepci chytrého města i na Praze 3. Chtěli jsme najít strategické řešení, a tak jsme navázali úzkou spolupráci s ČVUT a UCEEB, tj. Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, které nám připravuje dlouhodobou vizi rozvoje naší městské části. V tuto chvíli dokončujeme důkladnou analýzu proveditelnosti a pasportizaci, protože je pro nás klíčové, abychom našli nejlepší způsob aplikace jednotlivých technologií a zároveň našli shodu napříč politickým spektrem. V současné době jsme zacílili na rozvoj elektromobility. Proto nyní vytipováváme místa pro dobíjecí stanice a hledáme způsob provedení. Nechtěli bychom pouze okázale dobíjecí stanice vybudovat, nýbrž je umístit tak, aby došlo k jejich aktivnímu využívání. Nezapomínáme však i na ostatní motoristy, jimž bychom chtěli v budoucnu nabídnout parkovací senzory. Zabýváme se nalezením nejvhodnějších míst, kde občany nejvíce trápí parkování. S pomocí těchto senzorů by nemuseli kroužit několikrát kolem domu a ušetřili by nejen čas, ale i palivo. Zároveň aktivně diskutujeme o zavedení městského e-shopu. V něm by obyvatelé Prahy 3 a její návštěvníci mohli postupně nakupovat a následně zaplatit běžné služby poskytované úřadem. To vše z pohodlí domova na webovém portálu nebo v mobilní aplikaci bez fyzického kontaktu. Kromě těchto služeb by byl důležitý i automatický informační servis, v němž by si každý našel, co se děje v okolí nebo co zrovna potřebuje. Průběžně také vyhodnocujeme již spuštěné projekty na bázi EPC, jejíž podstata tkví v tom, že nejprve realizujeme investici do energeticky úsporného řešení a následně ji splácíme z právě získaných úspor.

Čeká nás ještě dlouhá cesta k výrazně viditelným výsledkům, ale jsem přesvědčen, že jsme udělali krok správným směrem.

 

Alexander Bellu

Zástupce starosty

Městská část Praha 3

 

Praha

Nový portál zaměřený na poskytování informací o problematice a udržitelnosti městské dopravy spustilo začátkem dubna hlavní město Praha. Jeho název je Čistou stopou Prahou a pod stejným jménem bude fungovat také nízkonákladová informační kampaň. Praha má dlouhodobě problém s vysokou koncentrací škodlivých látek v ovzduší, které zhruba ze 70 % pochází z nadměrného využívání individuální automobilové dopravy. Přesto se hlavní město nechce pro tuto chvíli vydat, jako v jiných evropských městech, cestou zpoplatnění nebo úplného zakázání vjezdu aut do centra. Lepší cestou je motivovat obyvatele, aby jim samotným záleželo na stavu prostředí, ve kterém žijí. Poskytnout jim dostatek informací, aby se mohli sami rozhodnout, jak se chtějí pohybovat, a vytvořit prostředí, ve kterém se budou moct pohybovat bezpečně a efektivně nejen v automobilu, ale také pěšky, na kole nebo veřejnou hromadnou dopravou. Informace o ekologických a udržitelných způsobech individuální přepravy bude poskytovat především portál Čistou stopu Prahou www.cistoustopou.cz. Uživatelé zde zjistí informace o pražském ovzduší, novinkách v MHD, tipy pro pěší a cyklodopravu. Budou zde dále prezentovány pražské projekty na podporu udržitelné mobility a návštěvníci stránek budou moci sdělit svou zpětnou vazbu k jejím jednotlivým druhům. Stejnojmenná kampaň bude zaměřena kromě různých způsobů individuální dopravy také na problematiku bezbariérovosti města, městské logistiky, elektromobility a podobně. Je připravována jako nízkonákladová, v maximální možné míře využívá reklamní plochy města a moderní komunikační kanály.

Pardubice

Jak mají vypadat „chytré Pardubice"? O tom mohou rozhodnout i obyvatelé krajského města. Společnost Smart City Point (SCP) pro ně přichystala soutěž o smartphone. „Koncept Smart City vytvořený máme, ale nedovolili bychom si jej předkládat městu bez vyjádření lidí, kteří tu žijí. Ve výsledku by měly veškeré plody naší práce v podobě konkrétních projektů sloužit právě občanům města, mají tedy právo říci si k tomu svoje," uvedl ředitel SCP Tomáš Krátký. Soutěž bude mít dvě části – anketní a kreativní – měla by oslovit až tisíc lidí. „Předpokládám, že SCP získá od obyvatel Pardubic řadu podnětů a dobrých nápadů, které budou moci využít a rozpracovat," řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/obyvatele-zadaji-o-dobre-napady-20160509.

Zlín

Na přelomu roku 2016 byl zahájen provoz celkem osmi informačních tabulí ve Zlíně, které informují řidiče o dojezdových časech do různých částí města a ve vybraných případech také doporučují alternativní trasy. Tyto instalace jsou další fází dlouhodobého projektu v konceptu Smart City, který společně s krajským městem buduje společnost CROSS Zlín. K monitorování dopravy a vyhodnocení její intenzity slouží celkem 21 detektorů s technologií CROSS Bluetooth Travel Time, které jsou rozmístěny na hlavních tazích města a tam, kde to bylo možné, jsou integrované v rámci řadičů světelné signalizace. Informace z těchto detektorů jsou k dispozici občanům i návštěvníkům města již od roku 2014 na internetovém portále města www.zlin.eu, a to prostřednictvím platformy InVipo. Ta slouží jako zastřešující systém pro monitorování a řízení dopravy ve městě, a to nejen pro potřeby dopravního dispečinku, ale také například složkám integrovaného záchranného systému, vybraným odborům magistrátu města a v neposlední řadě i občanům. Nyní tedy dochází k rozšíření celého systému o další informační kanál, který přináší data řidičům přímo na silnice.

„…. a zase to Brno“

Otevřená zahrada – vzdělávací a poradenské centrum, které vybudovala Nadace Partnerství, je premiantem ve své třídě. Díky kvalitním izolacím a chytrým technologiím se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským prostorům v České republice. Technologická řešení, která byla pro stavbu zvolena, ušetří překvapivě mnoho nákladů. Areál je navíc dobrým příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města. „Otevřená zahrada“ přispívá k tomu, aby byla města, obce i budovy zase o něco chytřejší.

Více na: www.otevrenazahrada.cz

Město s dobrou adresou

V jednom z předešlých čísel jsme se již věnovali konceptu značky „Město s dobrou adresou.“ Tato iniciativa uspořádala minulý týden v Koutech u Ledče nad Sázavou konferenci „Město s dobrou adresou“ a „Konferenci České parkovací asociace“, jejímž hlavním partnerem se stala i Česká spořitelna. Na konferenci se sešlo velké množství zástupců měst a obcí České republiky a dále zástupci společností, které nabízejí městům svá chytrá řešení. Společně se pak snažili najít odpověď na to, jak skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, tvorby veřejného prostoru s preferencí  pěší, cyklistické a veřejné dopravy a jak zpříjemnit občanům život ve městě. A jaké byly závěry z konference? Středem pozornosti všech aktivit by měl být spokojený člověk, doprava a mobilita není jen o přepravě zboží a lidí, ale také o tom, že chůze a jízda na kole na krátké vzdálenosti je pro člověka ekonomicky výhodná, a proto je třeba pro tento druh dopravy vytvářet odpovídající infrastrukturu. Samozřejmostí by mělo být přirozené zakomponování všech nových trendů v oblasti plánování dopravy a mobility do strategického plánu města. A rozhodně je třeba využít evropských programů k přípravě společných evropských projektů, které by pomohly zakořenit myšlenky městské mobility v českém prostředí. Všichni, kteří ovlivňují mobilitu ve městě, by měli pochopit, že nejde jenom o chytré technologie a systémy, ale že  život ve městě má nějaké hodnoty, které by neměly být potlačovány. I Smart City v sobě obsahuje především lidský prvek, na což se často zapomíná. Jsme rádi, že Česká spořitelna může svými aktivitami přispět k lepšímu a chytřejšímu životu v našich městech.

Dopravní podnik HMP

K zásadní a zcela jistě naprosto nezbytné změně došlo v pražské autobusové lince 119, která spojuje ruzyňské Letiště Václava Havla s metrem. Od pondělí 25. dubna lze zde hradit jízdné pomocí bezkontaktních platebních karet. Bezhotovostní platba je možná pouze u řidiče v rámci doplňkového prodeje. DPP tímto navazuje na projekt bezkontaktního placení. Za lístek koupený u řidiče a zaplacený kartou si Dopravní podnik účtuje stejnou cenu jako při platbě v hotovosti. Systém využívá platební brány České spořitelny. Česká spořitelna zároveň dodává softwarovou aplikaci do čtečky pro akceptaci platebních karet.

 

Zpět na přehled novinek

Chcete i z vaší obce mít Chytré město?

Kontaktujte nás