Bulletin - listopad 2015

1. listopad 2015

Česká spořitelna vstupuje na tento rozvíjející se trh s konceptem „Chytré město“, jehož cílem je podpořit města a firmy při přípravě a financování „chytrých“ projektů. Naše podpora zahrnuje poradenství při finanční přípravě projektů, financování projektů s využitím dotačních a garančních úvěrových nástrojů, zajištění dotací i nabídku vybraných vlastních řešení.

Globální objem chytrých investic dosáhne v r. 2019 1 240 miliard USD.

Ústí nad Labem

Sedmnáct inteligentních zastávek na nejvytíženějších stanicích v centru Ústí nad Labem usnadní cestování městskou hromadnou dopravou. Na vybraných stanicích nahradí staré označníky nové s LCD obrazovkami. Jitka Stuchlíková z ústeckého magistrátu uvedla, že po revokaci předcházejícího usnesení úředníci zahájili úkony hodnotící komise, jako je posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny uchazečů, a po posouzení cen bude zahájeno hodnocení nabídek. Následně bude předložen materiál do Rady města ke schválení přidělení veřejné zakázky vítěznému uchazeči.

Po schválení přidělení veřejné zakázky odbor rozvoje města odešle znovu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a začne běžet nová lhůta pro podání námitky proti výběru nejvhodnější nabídky. Jana Dvořáková z ústeckého dopravního podniku vysvětlila, že inteligentní zastávka je typ označníku vybaveného LCD informační tabulí, která spolupracuje s dopravním dispečinkem a samotným zařízením ve vozidle MHD. „Umožňuje přenášet aktuální informace o příjezdu a odjezdu, zpoždění a další informace o spoji. Po odjetí linky ze zastávky dojde k posunu dalších spojů, takže jako první bude vždy zobrazen nejbližší odjezd daného spoje," uvedla Jana Dvořáková z ústeckého dopravního podniku.

Praha

Poprvé na jednom místě nabízí hlavní město takzvaná otevřená data. Tedy strukturované informace o dopravě, ovzduší nebo třeba výškách budov. Na internetové stránce http://opendata.praha.eu se lidé dozvědí o metropoli zajímavosti i věci užitečné v běžném životě. Zároveň z takzvaných open dat zjistí, jaký je stav ovzduší v jejich okolí či jak určité oblasti Prahy zatěžuje hluk. Jako celek Praha tato otevřená data nikdy nepublikovala, vydávala vždy jen dílčí informace.

Zpočátku se na webu objeví první datové sady a městští programátoři jej budou postupné “krmit“ dalšími statistikami, grafy či 3D modely budov. „Pracujeme na tom, aby se mezi open daty co nejdříve objevily také informace o majetku města, nebo aby systém zveřejňování smluv byl pro veřejnost co možná nejpřehlednější,“ říká k projektu primátorka Adriana Krnáčová. Podle ní lze otevřená data využít také jako nástroj pro byznys – například pro tvůrce aplikací, kteří získají zdarma přístup k nejrůznějším informacím. „Je to první malý díl úspěšné skládačky, které se jmenuje smart city, ale dílek velmi důležitý pro vývojáře a začínající podnikatele,“ předpokládá Krnáčová, do jejíž gesce spadá právě oblast inovací a informatiky.

Písek

Parkovací dům na bývalých pozemcích České pošty, revitalizace historického centra i parkování na sídlišti Jih. O tom rozhodovali radní města na svém jednání. Nové projekty by měly zlepšit dopravu i parkování ve městě. A budou také prvními inovacemi v rámci Smart City Písek. Rada doporučila zastupitelstvu města prodej pozemků včetně budov na rohu Komenského ulice a Žižkovy třídy naproti budovy České pošty. „Dle doporučení komise pro urbanismus a rozvoj města budeme při prodeji definovat využití pozemků. Představa komise je taková, že místo provizorního parkoviště by mohla vzniknout důstojná městská budova určená k bydlení a podnikání. Dvorní část by pak byla využita pro hromadné parkování ve více patrech, kde by mělo vzniknout asi 100 míst,“ vysvětluje místostarosta Josef Knot (TOP09). Parkovací dům bude integrovatelný do celkového konceptu Smart City. Řidiči se z informační tabule dozví o obsazenosti parkovacích míst a neměla by chybět ani inteligentní navigace s možností regulace dopravy a s centrálním systémem řízení. Dostupná data navíc budou sdílena přes různé aplikace. Důraz bude kladen také na bezpečnost parkujících aut. Při projektování parkovacího domu bude pamatováno také na elektromobilitu.

Karlovy Vary

Karlovy Vary jako první v České republice zavedly novou technologii sběru komunálního odpadu. Revoluční kompresní odpadové nádoby, které dokážou snížit objem odpadu a upozorní na stav svého naplnění, byly rozmístěny na osmi stanovištích v centru a lázeňské zóně Karlových Varů. Lis je poháněn prostřednictvím solární energie. Odpadovou nádobu vyvinula americká společnost Bigbelly Solar. Díky zakomponované kompresní jednotce je odpad vhozený do nádoby pro směsný odpad v pravidelných intervalech stlačován, čímž se až čtyřikrát zvýší její objem. Lis je poháněn prostřednictvím solární energie. Nádoba komunikuje se softwarem a v pravidelných intervalech hlásí stav svého naplnění. Nádoby Bigbelly by měly snížit náklady na svoz komunálního odpadu, odpadovým firmám poskytnout přesné informace o stavu a naplněnosti a umožnit efektivní logistiku svozů. Díky přenosu signálu bude stav nádob monitorovat také městská policie.

Pardubický kraj

Společnost Foxconn by mohla v horizontu několika příštích let investovat v rámci projektu Smart City v okolí svého pardubického areálu částku přesahující jednu miliardu korun. Pardubický kraj plně podporuje memorandum, které podepsala vláda se společností Foxconn, a rád by vytvořil podmínky pro to, aby se investice mohla v nejbližších letech na Pardubicku uskutečnit. Proto radní kraje schválili souhrn potřebných veřejných investic s přímou nebo nepřímou vazbou na rozvoj společnosti Foxconn, o kterých chtějí dále jednat se státem.

Pacov

Ulicemi Pacova se od konce října bude prohánět elektromobil. Radnice si chce vyzkoušet možnosti jeho využití v městském provozu. Elektromobil Volkswagen E-UP radnici k testování zapůjčila energetická společnost EON, která tak navazuje na projekt Vysočina šetří energii. Alternativní mobilitu dnes už v ostrém provozu využívá na Vysočině řada organizací, a to právě díky konkrétním výstupům projektu Vysočina šetří energii. Testování elektromobilu není zdaleka jediným projektem, který v Pacově bude řešit energetiku a její tzv. chytrý management. Radnice nyní se společností EON modeluje konkrétní projekty k vytvoření chytrého města – tedy Smart city, které bude nejen chytře využívat energie, ale k jejich výrobě použije i vlastní zdroje. Těmi je například odpadní hmota z městských lesů. V rámci spolupráce Pacova a společnosti EON by tak mohla v budoucnu vyrábět elektřinu ve městě kogenerační jednotka.

Ministerstvo životního prostředí

MŽP plánuje, že vyhlásí výzvu na podporu účasti měst a obcí v iniciativě Pakt starostů a primátorů. A to v rámci NPŽP z prostředků SFŽP ČR. Pakt starostů a primátorů vychází z iniciativy Evropské komise Smart Cities and Communities a má za cíl přispět k naplňování strategie Evropské unie 20-20-20, zejména ke snížení emisí CO2 o 20 % do roku 2020. Iniciativa je určena pro všechny typy municipalit. Signatáři Paktu starostů se zavazují připravit do jednoho roku od vstupu do Paktu tzv. Akční plán pro udržitelnou energii, který bude obsahovat bilanci emisí skleníkových plynů a přehled plánovaných opatření na jejich snížení.

Právě příprava plánu bude hlavní podporovanou aktivitou v rámci výše uvedené výzvy MŽP. Podmínkou získání podpory bude přistoupení žadatele k Paktu starostů a primátorů. V kontextu s výzvou i konceptem Smart Cities and Communities se MŽP obrátilo na Svaz se žádostí o spolupráci. Chce zjistit zájem měst a obcí o daný koncept a připravovanou výzvu včetně přistoupení k Paktu. MŽP dále zajímá, které aktivity v rámci Smart Cities and Communities považují samosprávy za prioritní a uvítaly by jejich podporu.

Zpět na přehled novinek

Chcete i z vaší obce mít Chytré město?

Kontaktujte nás