Bulletin - únor 2016

1. únor 2016

Mezi první města, která se rozhodla aktivně problematikou efektivního využívání energetických zdrojů zabývat, patří Město Brno, které se snaží aktivně pracovat jak v oblasti snižování spotřeby energií, tak zejména v oblasti dopravy.

Do projektů Chytrých měst se zapojuje stále více českých měst.

První vlaštovky Smart City

Rozsah problematiky Smart City je velice široký a dotýká se v podstatě všech oblastí obce či města. Energetická společnost E.ON nabízí městům spolupráci zejména v následujících oblastech:

  • efektivní využívání energetických zdrojů, např. kogenerační jednotky
  • energeticky úsporná opatření v oblasti veřejného osvětlení
  • energeticky úsporná opatření v oblasti efektivního osvětlení budov
  • rozvoj v oblasti CNG
  • rozvoj v oblasti elektromobility
  • budování Smart Grids
  • výukový program“MisePlus+” pro žáky základních škol
  • E.ON Energy Globe Award – přihlášení projektů

Mezi první města, která se rozhodla aktivně touto problematikou zabývat, patří Město Brno, které se snaží aktivně pracovat jak v oblasti snižování spotřeby energií, tak zejména v oblasti dopravy. Město Brno se rozhodlo využít v těchto oblastech know-how odborníků společnosti E.ON a spolupráce byla stvrzena podpisem memoranda o spolupráci. Pozadu nechtějí zůstat ani v Písku, kde vedení města a zástupci společnosti E.ON podepsali rovněž memorandum.

E.ON se tak stal partnerem při projektu Smart City, kde bude nezbytné realizovat praktické kroky v oblasti úspor energií a snižování emisí. Konkrétní spolupráce bude tedy směřovat především do oblastí efektivního nakládání senergiemi a rozvoje nízkoemisní a bezemisní dopravy ve městě. V poslední době se k Brnu a Písku přidávají další města. Nově bylo například memorandum podepsáno v Táboře či Bystřici nad Perštejnem. A že je téma Smart City opravdu zajímavé se ukazuje i v dalších městech.

Dodejme ještě, že nyní již dochází kmnoha realizacím v rámci pilotních projektů. Věříme, že se nám společně s našimi partnerskými městy podaří najít a následně zrealizovat opravdu chytrá řešení tak, aby byl nastartován proces transformace směrem k chytrým městům, která využívají a rozvíjejí digitální technologie a podporují nové produkty a služby. Zkrátka E.ON a inteligentní města si rozumějí.

Město s dobrou adresou

Jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život – s touto otázkou si lámou hlavu dopravní odborníci už řadu let. Ve městech sílí tlak na současná dopravní řešení, na stávající infrastrukturu i veřejný prostor. „Město s dobrou adresou“, se snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, tvorby veřejného prostoru s preferencí chůze a jízdy na kole a v neposlední řadě i otázku role veřejné dopravy v dnešní společnosti.

Cílem značky je především pomoci vytvořit sdružení lidí, kteří společně chtějí měnit své město v oblasti dopravy a mobility. Město s dobrou adresou může vzniknout tam, kde se podaří navázat komunikaci mezi zástupci města a místní komunitou, reprezentovanou nevládními organizacemi či zástupci uživatelů. Prvním konkrétním výstupem bude vyhlášení soutěže s názvem „Tady žiju“, jejíž výsledky budou zveřejněny na přelomu dubna a května 2016. Pro města je také připraven školící program nazvaný Akademie městské mobility. Město s dobrou adresou se chce zapojit do přípravy sousedských slavností, konferencí i festivalů. Nová značka se bude podílet na vytváření městské kultury, která zajistí svobodu pohybu s respektem ke svobodě ostatních.
Pro další informace: http://www.dobramesta.cz.

Londýn

Nová otevřená data v dopravě usnadňují Londýňanům naplánovat si svoji cestu. V současné době již téměř pět set uživatelských aplikací, využívajících otevřená data o dopravě, napomáhají obyvatelům a návštěvníkům Londýna usnadnit jejich pohyb po městě a okolí. Londýn tak bez chyby naplňuje strategii jednoho z nejvýznamnějších evropských inteligentních měst. Otevřená data o dopravě v Londýně mají svoji samostatnou internetovou stránku http://tfl.gov.uk/developers. Na této stránce jsou za daných podmínek data volně k dispozici vývojářům potřebných uživatelských aplikací.

Výsledkem tohoto velkorysého přístupu organizátora londýnské dopravy, městské organizace Transport for London, je téměř 500 rozmanitých aplikací pro mobilní telefony vytvořených třetími stranami. Mezi nejvýznamnější z otevřených dat o dopravě v Londýně patří informace z parkovišť Londýnského metra a z tzv. „JamCams“ – kamer, které sledují dopravní provoz v Londýně. Londýnské metro má u 61 svých stanic záchytná parkoviště. O každém z nich jsou dispozici informace o poloze, kapacitě a ceně parkovného. U 23 z těchto parkovišť mají nyní uživatelé aplikací možnost zjistit v reálném čase jejich obsazenost. Město plánuje rozšířit tuto možnost na všechna parkoviště u metra. „JamCams“ jsou kamery, které sledují dopravní provoz ve městě. Kromě statických snímků mají nyní vývojáři aplikací k dispozici také pět videosekvencí, umožňujících sledovat průběžný vývoj dopravy.

Během roku 2016 plánuje Transport for London další novinky a zlepšení v otevřených datech o dopravě. Patří mezi ně například jednodušší přístup vývojářů aplikací k ročním údajům o dopravní bezpečnosti, data o práci v silničních tunelech a další údaje o plánech modernizace silniční sítě v Londýně. Transport for London rovněž řeší, jak dále usnadnit vývojářům aplikací přístup k veškerým datům o jízdném ve veřejné dopravě. Dalším budoucím záměrem je zpřístupnit původní a aktuální data o dopravě, která by vývojářům umožnila předpovídat situaci ve veřejné dopravě a v povrchovém silničním provozu a dodávala tak konečným uživatelům, právě v dopravě, tak potřebná varování.
Zdroj

Vrchlabí

Do projektů Chytrých měst se zapojuje stále více českých měst. Jak takové inteligentní město může fungovat, si vyzkoušelo i Krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímím účastníkem evropského projektu chytrých sítí GriEU. V tomto projektu známém i jako Smart Region byly nasazeny nejmodernější technologie do distribuční sítě, zkouší se zde provoz inteligentních elektroměrů, včetně interaktivního zapojení spotřebitelů. Pro řízení sítě jsou široce využívány IT technologie a rovněž zapojovány lokální výrobní zdroje (například kogenerační jednotky) a v neposlední řadě se zde testuje i elektromobilita, která by do budoucna mohla pro krkonošský region být velmi přínosná. Město Vrchlabí se tak jednoznačně může stát příkladem a vzorem pro všechna „chytrá“ česká města.

Krajská setkání Svazu měst a obcí 2016

Svaz měst a obcí České republiky pořádá v těchto měsících tradiční Krajská setkání, která se týkají aktuálních témat samospráv. Akce, které se postupně konají ve všech krajích České republiky, jsou určeny pro představitele radnic. Nechybí ani hejtmani, poslanci, senátoři či zástupci státních úřadů a soukromých společností. Jde o jedinečnou příležitost, jak osobně prodiskutovat, co v současné době trápí města a obce. Generálním partnerem Krajských setkání svazu měst a obcí je i Česká spořitelna a.s., která zde pokaždé představuje svůj nový projekt Chytré město České spořitelny. Projekt Chytré město má u zástupců měst velký ohlas a tak se zdá, že naše města a obce se čím dál tím víc stávají „smart“.

Zpět na přehled novinek

Chcete i z vaší obce mít Chytré město?

Kontaktujte nás