Spolupracujeme s vládou na digitalizaci Česka

1. červen 2017

Digitalizace veřejné správy představuje zásadní výzvu pro budoucí prosperitu Česka. Česká spořitelna výrazně napomáhá jejímu urychlení. Posledním důkazem je metodika financování smart city projektů, kterou Česká spořitelna připravila pro meziresortní pracovní skupinu pro smart cities, a kterou tato skupina schválila jako oficiální vládní dokument (ke stažení na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj).

Dokument zahrnuje finanční nástroje (včetně nadnárodních), typy dluhového financování, možnosti zapojení soukromých zdrojů, a také zdroje z veřejných rozpočtů.

Přispěli jsme tím k utváření všeobecného rámce pro přípravu a realizaci smart city projektů v ČR a etablovali se na úrovni zainteresovaných ministerstev jako důvěryhodný partner v oblasti digitalizace veřejné správy. Tento dokument zároveň přijal za své Svaz měst a obcí ČR a Czech Smart City Cluster.

Chcete i z vaší obce mít Chytré město?

Kontaktujte nás