Vedle obyvatel Tábora zaplatí E-fakturou za komunální odpad či psa i v dalších 30 městech

31. červenec 2017

Díky službě E-faktura dostávají naši klienti v Táboře výzvy k uhrazení místních poplatků ze psa či za komunální odpad elektronicky do svého internetového bankovnictví SERVIS 24, ve kterém je mohou rovnou rychle a jednoduše zaplatit. Tuto možnost jsme obyvatelům Tábora poskytli v rámci pilotního provozu v lednu 2017 a už během necelého půl roku se ukázalo, že služba skvěle funguje. Podíl uhrazených plateb se totiž v porovnání se složenkou zvýšil ze 77 % na 94 %. Odezva klientů navíc byla velmi pozitivní, a proto jsme se rozhodli ji nabídnout dalším 30 městům ve 12 krajích, např. Praze, Brnu, Ostravě, Pardubicím, Karlovým Varům, Liberci, Prostějovu či Hodonínu.

Možnost využívat E-fakturu má navíc nyní více než 50 % českých měst, která pracují s ekonomickým systémem GINIS od společnosti Gordic, která do něj E-fakturu implementovala. Těmto městům bychom naše řešení v budoucnu také rádi nabídli. Ve spolupráci s třetími stranami máme na korporátní straně pozitivní zkušenosti a společně s partnery dokážeme korporátním i koncovým klientům přinášet služby s přidanou hodnotou. Služba E-faktura pomáhá udržovat vztah s klienty a podporuje tak jedno z nejdůležitějších aktiv, které dnes máme a o které budeme s nadcházející novou směrnicí EU o platebních službách (PSD2) bojovat. Díky této i obdobným službám s přidanou hodnotou si můžeme nejen udržet vztah se stávajícími klienty, ale i vytvářet vztah s novými. Např. uvažujeme o nabídnutí služby také klientům, kteří nejsou klienty ČS. PSD2 reguluje platební služby na vnitřním trhu a má za cíl posílit konkurenční prostředí a usnadnit zavádění inovací v sektoru finančních služeb.

Kvalitu služby ocenila vedoucí odboru financí Ing. Dana Daňková, a to v rozhovoru pro časopis Moderní obec.

V současné době mohou naši klienti přijímat a platit elektronické faktury také od řady firem, např. od ČEZ, E.ON, innogy, ČEVAK a SmVaK Ostrava, Kooperativy, Pojišťovny České spořitelny, a mohou dostávat výpisy od ČS penzijní společnosti, Stavební spořitelny ČS a AXA penzijní společnosti. Velmi brzy službu začnou využívat další dvě významné společnosti, a to Česká podnikatelská pojišťovna a AXA životní pojišťovna.

Výstavci e-faktur oceňují zejména efektivní a bezpečnou elektronickou komunikaci se zákazníky, která jim navíc může ušetřit až 70 % nákladů na tisk, obálkování a doručení. Podstatným přínosem je i dosažená rychlost v optimalizaci nákladů, jelikož banka může výstavcům významně pomoci zákazníky přesvědčit o přínosech služby. Elektronická fakturace plně odpovídá standardu České bankovní asociace, který jsme implementovali jako první banka v ČR. V oblasti e-fakturace tak potvrzujeme naši roli lídra na trhu zasílání platebních či neplatebních dokumentů do aplikace internetového bankovnictví.

Bližší informace o E-faktuře najdete na www.csas.cz/e-faktura. 

Chcete i z vaší obce mít Chytré město?

Kontaktujte nás