O Chytrém městě

Projekt České spořitelny Chytré město pomáhá městům a firmám připravovat a financovat inovativní projekty, které vytváří z měst lepší a moderní místa k životu.

Vize projektu chytrého města 21. století zahrnuje řadu řešení, která usnadňují a zpříjemňují většinu aspektů života ve městě pro jeho obyvatele, návštěvníky i podnikatele. Zlepšují stav životního prostředí, vylepšují fungování městské infrastruktury, nabízejí alternativy automobilové či městské hromadné dopravy, hledají optimální řešení pro zpracování odpadů a úspory energií.

chytré město

Udržitelný rozvoj měst 21. století je podmíněn investicemi do „chytrých“ řešení, která umožní městům být i nadále:
1) místy vhodnými pro život obyvatel; a
2) místy vhodnými pro podnikání firem.

Potřeba těchto investic je dána demografickými a ekonomickými trendy, v rámci kterých narůstá počet obyvatel měst i jejich podíl na tvorbě HDP zemí, a zároveň těmito trendy vyvolanými dopravními, ekologickými, sociálními a komunikačními potřebami. Globální objem „chytrých“ investic dosáhne do roku 2020 podle analytických odhadů částky 1 240 miliard USD - v ČR to má být zhruba 100 mld. Kč. Tyto investice budou především směřovat do oblastí elektromobility, ekologického zpracování odpadů, dopravy a veřejného informačního managementu.

Více informací

Co děláme

Pomáháme městům i firmám s chytrými projekty ve 4 oblastech:

Poradenství

 • pomáháme s přípravou smart city konceptů
 • vypracujeme studie o potenciálním přínosu projektů
 • navrhneme optimální možnost financování a jeho zdrojů

Dotace

 • provedeme analýzu dotačních možností
 • připravíme a podáme žádost o dotace
 • zajistíme a realizujeme výběrové řízení
 • postaráme se o dotační management

Financování

 • evropské a národní dotační fondy
 • zvýhodněné úvěry EIB, EIF, CoEB atd.
 • vlastní zdroje
 • sponzorské příspěvky

Chytrá řešení

Specializujeme se na chytrá řešení na bázi prověřených finančních produktů:

 • městské e-shopy pro online platby daní, poplatků, veřejných i komerčních služeb
 • online bezkontaktní terminály (parkomaty, lístkomaty, MHD)
 • komplexní řešení pro jízdné ve veřejné dopravě (platební karta jako nosič jízdného, placení kartou přímo ve vozidle)
 • městské portály integrující MHD, parkování, informační portál i platební bránu
chytré město

O projektu

Projekt Chytré město je primárně zaměřen na 132 českých měst s více než 10 000 obyvateli s tím, že některá řešení lze aplikovat i v menších obcích.

Do roku 2020 dosáhne objem investic do “Smart city” projektů 100 mld. Kč - tyto investice jsou směřovány především do inovací v oblasti samosprávy, energie, bezpečnosti, bydlení, odpadu a dopravy.

Úlohou České spořitelny je být prostředníkem mezi městy (odběrateli chytrých řešení) a firmami (dodavateli chytrých řešení), který oběma stranám pomáhá s přípravou a realizací projektů od návrhu přes optimalizaci řešení až po pomoc při hledání vhodného způsobu financování.

Chytré město České spořitelny pomáhá realizovat projekty budoucnosti, které zlepšují život ve městech už dnes!

Máte zájem o některý z Chytrých projektů?

Kontaktujte nás