Dotační služby

Pro snadnější využívání dotačních příležitostí

 

Vy chcete rozvíjet Vaše město pro lepší život.

Dotace Vám v tom mohou výrazně pomoci.

A my Vám je pomůžeme získat a efektivně použít pro splnění Vašich cílů.

Nabídka dotačních služeb

 

Využijte služeb Erste Grantika Advisory, člena Finanční skupiny České spořitelny, která již od roku 2000 provádí města tvorbou, řízením a administrací dotačních projektů. Součástí expertních služeb je i oblast finančního řízení, optimalizace a strategická řízení organizací, která slouží ke komplexnímu řešení požadavků města nebo obce.

Analýza dotačních možností

 

Vyhledáme vhodné dotační zdroje pro Vaše „chytré“ projekty. Posoudíme výhodnost dotace pro Váš záměr v porovnání s náklady na realizaci projektu a závazky plynoucí z přiznání dotace. Upozorníme Vás, pokud má získání dotace nějaká omezení. Zhodnotíme bonitu žádosti – její šanci na úspěch.

Žádost o dotaci

 

Připravíme Vám kompletní žádost o dotaci včetně příloh: studie proveditelnosti, marketingové studie, podnikatelského záměru, CBA analýzy k Vašemu záměru. Náš poradce s Vámi prokonzultuje reálnost záměru a šanci na získání dotace. Při hodnocení žádosti doplňujeme informace poskytovateli dotace.

Zajištění dotace

 

Provedeme Vás celým dotačním cyklem: zpracujeme a zkompletujeme pro Vás žádost o dotaci včetně příloh, kterou za Vás i podáme, zrevidujeme Váš projekt z hlediska nastavení harmonogramu a indikátorů, zajistíme odpovídající výběrové řízení a zabezpečíme dotační management až do konce projektu. Při změnách projektu zajistíme aktualizaci záměru i po formální stránce.

Výběrová řízení

 

Naši odborníci Vám zajistí výběrové řízení na dodavatele „chytrého“ projektu – od napsání zadávací dokumentace až po samotnou realizaci. Vědí, jak postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Dbají na splnění Vašich cílů při dodržení zákonných požadavků a podmínek dotačních programů.

Dotační management

 

Získáním dotace naše spolupráce nekončí. Během realizace Vás podpoříme ve finančním řízení a při administraci projektu. Pohlídáme, aby byla během realizace dodržena pravidla dotačního programu, jelikož při nedodržení může být dotace krácena či odebrána. Zajistíme také monitoring projektu v období udržitelnosti.

Kontaktujte nás

Zavoláme vám

Online

Zanechte zprávu
našim specialistům