Integrovaný regionální operační program

Dotační podpora pro chytrá města

Telematika

 

Dotační podpora pro veřejnou dopravu. Zahrnuje systémy pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy. Cestujícím slouží v podobě informačních systémů ve vozidlech, na zastávkách, v přestupních uzlech veřejné dopravy a dopravních infocentrech a také například jako dopravní odbavovací systémy. Lze využít také jednotnou informační službu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Udržitelná doprava

 

Podpora nákupu ekologičtějších vozidel podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Jde o silniční nízkoemisní vozidla na alternativní palivo CNG nebo LNG, splňující normu EURO 6 nebo na elektřinu či vodík, případně o bezemisní drážní vozidla (tramvaje, trolejbusy).

e-government
Portál občana

Online systém zahrnuje: snadné podání od občanů, bezprostřední informace o průběžném stavu vyřízení žádosti, hlášení a řešení změn v místních poplatcích (za psa, svoz odpadů) a elektronické platby. Podání se typicky vztahují k agendám správního řízení (žádosti o rybářský/lovecký lístek, kácení dřevin), vč. vyměření a úhrady správního poplatku online.

Podpora je poskytována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Aktuálně jsou jednotlivé výzvy uzavřené a očekávaný termín další výzvy pro tyto oblasti nyní není znám. Tyto dotační kategorie se týkají regionů v celé ČR, kromě hlavního města Prahy.

Kontaktujte nás

Zavoláme vám

Online

Zanechte zprávu
našim specialistům