Operační program Životní prostředí

Dotační podpora příjemnějšího prostředí

Odpadové hospodářství

Podporuje ekologickou recyklaci odpadů: oddělený sběr odpadů vč. specifických, využití odpadů jako zdroje druhotných surovin a kroky ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu. Dále projekty zaměřené na chytrý sběr odpadu, adresné vážení komunálního odpadu a chytré odpadové nádoby. Sběr směřuje primárně k separaci komunálního odpadu a navýšení kapacity systému sběru proti původnímu stavu.

Výzva skončila v únoru 2018.
Další se očekává v září až prosinci 2018.

Energetické úspory

Operační program Životní prostředí pomáhá financovat výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Podpora je formou nevratné dotace nebo zvýhodněného úvěru, případně i jejich kombinace.

 

Aktuální průběžná nesoutěžní výzva platí od 03. 04. 2017
do 31. 10. 2019. 

Recyklace odpadů snižuje zátěž životního prostředí a zároveň šetří prostředky. Výstavba pasivních budov veřejné správy uspoří energii a je také vzorem pro jiné stavby v soukromém sektoru.

Kontaktujte nás

Zavoláme vám

Online

Zanechte zprávu
našim specialistům