Evropské a národní dotační fondy

Projekty Smart Cities

Smysl dotačních fondů

Rozvoj Vašeho města neleží jen na Vás. Jsou zde národní i evropské fondy, které Vás podpoří finančně. Naši specialisté Vám pomohou se zorientovat v dotačních možnostech a vybrat vhodné nástroje, abyste tuto podporu co nejlépe využili pro Vaše město či obec.

Projekty v ČR

V ČR není vytvořen speciální dotační program pro koncept Chytrých měst, ale města si vybírají z konkrétních operačních programů a výzev. Dotace lze získat na pořízení strojů, technologií, prostředků na energetické úspory i na mzdy zaměstnanců technických služeb. Je třeba sledovat aktuální výzvy a jejich podmínky.

Finančními zdroji českých programů jsou například PROGRAM ALFA a PROGRAM EPSILON z technologické agentury ČR, PANEL 2013+ (MMR), Nová Zelená úsporám (MŽP), Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (MPO) a Program V4.

Evropské projekty

Díky iniciativě Evropské komise Smart Cities and Comunities (SSC) mohou města získat podporu pro svůj rozvoj z evropských zdrojů.

Finanční evropské zdroje jsou například ESI fondy,  programy INTERREG CENTRAL EUROPE, INTERREG DANUBE, Urbact III, HORIZON 2020, Program LIFE, CEF 2014 – 2020, Evropa pro občany, PF4EE, EIB.

Aktualizovaný přehled národních i evropských zdrojů naleznete na www.smartcities.mmr.cz.

Kontaktujte nás

Zavoláme vám

Online

Zanechte zprávu
našim specialistům