Zapojení dluhového financování

Finanční pokrytí investičních potřeb města

Posuzování možnosti dluhu

Při dluhovém financování je třeba vážit všechny podmínky financování. Nejen úroky, ale i veškeré poplatky. Podstatné je i rozložení a výše splátek a jejich flexibilita dle potřeb a možností města, aby sladilo příjmy a výdaje. Pomůžeme Vám při rozhodování o nastavení dluhu pro dlouhodobou udržitelnost.

Investiční úvěr
 

Investiční úvěr poskytuje banka městu na nákup související s investičními záměry města. Město pak úvěr splácí pravidelnou částkou ve sjednané výši. Tok financí nemá souvislost s plněním investiční potřeby a rizika vícenákladů a změn projektu nese město.

Směnečný program

Město vydá směnky a aranžér je prodá na směnečném trhu za nominální hodnotu sníženou o cenu financování. Výnos z prodeje směnek město využije na své investiční potřeby. Následně splácí majiteli směnek na konci doby splatnosti každé směnky. Splácení je flexibilní dle potřeb města, ale neodstraňuje rizika navýšení ceny díla během realizace.

Účelový úvěr
 

Odkup pohledávek od dodavatelů postupníkem. Dodavatelé jsou vyplaceni v plné výši a vzniká dluh města vůči postupníkovi. Město uzná dluh (nejlépe notářským zápisem), vznikne splátkový kalendář (může dojít i ke změně platebních podmínek) a je sjednáno zajištění. Je výhodné, že odkup může proběhnout rychle (nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách).

Uvedené způsoby dluhového financování řeší různým způsobem pokrytí potřeb města při investicích, ale nesnižují rizika prodražení samotné stavby nebo jiné investice.

Kontaktujte nás

Zavoláme vám

Online

Zanechte zprávu
našim specialistům