Zapojení soukromých zdrojů

Kvalita a řádné plnění od dodavatelů

PPP/koncese
 

Privátní koncesionář na sebe dlouhodobě přebírá odpovědnost za realizaci a provoz investičního záměru a akceptuje riziko poptávky. Uzavírá s městem koncesionářskou smlouvu, která řeší celý cyklus investice, rozdělení odpovědnosti a vlastnictví aktiv. Nastavení procesu je delší a náročnější a cena financování je o něco vyšší, ale město výrazně snižuje svá rizika a získává komplexní službu od jednoho dodavatele (stavbu i provoz).

PPP/koncese
spojená s účelovým úvěrem

Tento způsob je obdobný k předchozímu postupu. Rozdíl je v tom, že se financuje formou odkupu části pohledávek bankovní institucí od dodavatele. Město pak splácí po sjednanou dobu část bance a zbylou část poplatku za dostupnost hradí dodavateli (projektové společnosti). Bankovní úvěr má nižší sazbu, jelikož se odvozuje od bonity města, nikoli peněžních toků projektu. Motivace dodavatele je ovšem nižší, než v předchozím případě, jelikož dostane zaplaceno po ukončení výstavby.

Při zapojení soukromých zdrojů se zvyšuje odpovědnost a motivace realizátora na dokončení, provozu a úspěchu celé investice. Zbylou část lze ošetřit dlouhodobými garancemi, které Vám rádi pomůžeme na počátku nastavit.

Kontaktujte nás

Zavoláme vám

Online

Zanechte zprávu
našim specialistům