Poradenství

Investice od nápadu po provoz

 

Pomáháme klientům z řad soukromého i veřejného sektoru při přípravě a následné realizaci infrastrukturních investic či rozvojových strategií. Naše poradenství přispívá ke zlevnění a zefektivnění projektů ve městech. Začínáme již ve fázi úvodních myšlenek o realizaci daného projektu a pokračujeme přes jeho úspěšné spuštění do provozu, samotný provoz až po činnosti související s jeho řádným ukončením.

Posouzení investičního záměru

 

Ověříme Váš obchodní plán nebo nechte sestavení plánu na nás a zjistíme možnosti jeho bankovního financování. Sestavíme k Vašemu investičnímu záměru finanční model.

Strategie financování

 

Pro Vaši plánovanou investici najdeme možné varianty financování, porovnáme je a doporučíme nejlepší formu či kombinaci produktů pro Vás.

Due diligence

 

Provedeme pro Vás finanční hloubkovou prověrku (due diligence) hospodaření společnosti nebo jejího obchodního plánu z pohledu banky.

Finanční modelování

 

Sestavíme interaktivní finanční model projektu či společnosti dle pravidel nejlepší praxe, včetně integrované analýzy scénářů a citlivostní analýzy.

Studie proveditelnosti

 

Ve spolupráci s technickým a právním týmem provedeme analýzu výchozí situace, posoudíme možné varianty realizace a doporučíme tu, která je po technické, právní a finanční stránce nejvýhodnější.

Testování trhu investorů

 

Oslovíme potenciální investory pro Váš projekt. Řízenými diskuzemi získáme zpětnou vazbu k Vašemu záměru a podáme Vám závěrečnou zprávu s doporučeními.

Změna vlastnické struktury

 

Analyzujeme dopady na finanční stránku existujícího projektu. Provedeme výpočty a navrhneme řešení s ohledem na Vaše požadavky. Závěry představíme v interaktivním finančním modelu.
 

Využijte komplexní portfolio činností renomovaného finančního poradce pro úspěšnou realizaci Vašich investičních projektů.

Kontaktujte nás

Zavoláme vám

Online

Zanechte zprávu
našim specialistům