Financování

Vyberte si způsob, jakým chcete financovat svůj „chytrý“ projekt. Jedním z klíčových předpokladů realizace „chytrých řešení“ je zajištění jejich finanční proveditelnosti a volba optimální finanční struktury zejména s ohledem na rizikovější profil těchto typů investic.

V případě financování Smart city projektů se může jednat o kombinaci několika zdrojů, ať už jsou to dotace, dluhové financování nebo zapojení soukromých zdrojů.